Askskären

Vi arrenderar en ö i Mälaren som heter Askskären

Där har vi kårläger på somrarna