Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Medlemsavgiften per termin för 2012/2013 är 600:- per scout under 18 år.
Om flera barn från samma familj är med får yngre syskon rabatt med 200:-.
Scouter över 18 år betalar 350:- och ledare betalar 200:-

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Birka scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.